Nejen jednotlivá pole, ale i brány

Stylové kované ploty nemusí tvořit jen jednotlivá pole, určená k ohrazení daného prostoru. Lze je taky použít na vytvoření branek i velkých vstupních, či vjezdových bran. Ty mohou samozřejmě být naprosto moderně, v souladu se současným trendem, konstruovány jako automaticky zavírané. Mohou to být brány jak křídlové, půlené, tak taky brány posuvné. Samozřejmě v obojím případě také s možností dálkového ovládání. Na tento účel použití není třeba objednávat zvláštní firmu. Je běžné, že výrobní kovářská firma zajišťuje i osazení bran všemi potřebnými součástmi, a pohony a postará se také o kompletní usazení a zprovoznění celé brány tak, aby byla naprosto bezchybně funkční.

Drobná omezení

S ohledem na materiál brány- tedy kov, je třeba při volbě pohonů bran volit vždy dostatečně silný model. Přesto se ve výjimečných případech může jako překážka jevit velikost brány. Při větší délce může být hmotnost celé brány limitujícím problémem pro sílu pohonu. Je pak nutno zvolit bránu buď dvoukřídlou, nebo s méně hustým vzorem a tedy lehčí.