Výrobky

Návod na kvalitní kompost

Pří výrobě kompostu je třeba dávat pozor na několik aspektů, které rozhodnou o to, jak kvalitní kompost budete mít.

VLHKOST

Udržování vlhkosti v kompostéru je klíčovým aspektem k úspěchu. Ať už dáváte do kompostéru zbytky zeleniny, listí, posekanou trávu, dřevěný popel a další věci, musíte hmotu neustále udržovat vlhkou. Proto není moc vhodné dělat kompostér z vyschlých prken s velkými mezerami mezi jednotlivými prkny. Vlhko se potom velice rychle z kompostéru odpařuje a tím je zpomalena činnost mikroorganismů. Kompostér by měl mít konstantní vlhkost minimálně 25-30 % a maximálně 60 %. Kompostu také prospěje větší obsah odpadu s vyšším obsahem vody, jako jsou zbytky ovoce a zeleniny. V zimě je proces probíhající v kompostéru pozastavený mrazem, proto není nutné se o vlhkost starat.

kom1

VĚTRÁNÍ

Aby mohla mikrofauna vykonávat svoji činnost, je nutné zajistit hmotě dostatek vzduchu. U klasických kompostérů s víkem je dobré je nechávat otevřené, aby uvnitř nádoby mohl cirkulovat vzduch. Běžně jsou v průmyslových kompostérech po obvodu nádoby otvory, které spolu s otevřeným víkem zajistí dostatečnou cirkulaci vzduchu. Pokud je to možné, občas materiál pro kompostování promíchejte.

pH

Jak víte, některé rostliny mají rády kyselou půdu, jiné zásaditou nebo neutrální a zkušený zahradník tyto věci zná. Proto je nutné před použitím měřit jak pH kompostu, tak i pH substrátu, kam se kompost přidává. Pro správnou činnost v mikroorganismů v kompostéru je nutné udržovat pH mezi 6,5-7,5. Hodnoty změříte jednoduše lakmusovým papírkem, který se prodává v každé drogérii. Kyselost je třeba měřit v kompostéru na více místech, protože ve větším kompostéru je na různých místech různé pH. Optimální odběrové místo je ve spodní části nádoby. Správně založený kompost https://www.skvelydomov.cz/spravne-zalozeny-kompost-prinese-vysledky/ připravený k použití, by měl být starý alespoň 3-4 měsíce, ale i půl roku a více.

kom3

JAKÉ SUROVINY DO KOMPOSTU UKLÁDAT

Je známo, že se do kompostu ukládají zbytky z kuchyně, jde hlavně o slupky z ovoce a zeleniny, kávovou sedlinu, použitý čaj. Čím více se dává do kompostu dřevitého materiálu, tím se zvyšuje obsah uhlíku a tvorby kompostu je zdlouhavá. Proto je třeba vyvážit dřevitý materiál zbytky ovoce a zeleniny a také hnojem.

Kompost se odebírá ze spodní části, kde už mikroorganismy odvedly svou práci a odstěhovaly se do hornějších vrstev.