Www

Hypotéka a podmínky pro její schválení

Podle nejnovějších statistik má s některým z úvěrových produktů co dočinění každý druhý Čech. Není proto asi nejspíše zapotřebí blíže vysvětlovat, k čemu hypotéka slouží. Přesto je ale zapotřebí zmínit, že se podmínky hypotéky každým rokem zpřísňují a je tedy dobré mít povědomí o nejnovějších změnách, které nás potkali začátkem loňského roku jako reakce na nařízení vlády ohledně pandemie koronaviru.

vlastní bydlení

Mnohé však změnila novela zákona již v roce 2018, kdy dosavadní čerpání hypotéky upravila na nynějších 70%. Nově tak žadatel již nemůže žádat o celých 100% hypotéky na nemovitost, ale 30% musí pocházet z vlastních zdrojů. V praxi to znamená jediné, pokud chcete koupit nemovitost například v hodnotě 3 000 000 korun, připravte si dopředu 900 000. Mnoho lidí by však nedokázalo potřebnou sumu ušetřit a tak raději volí schůdnější cestu v podobě spotřebitelského úvěru, který si vezmou společně s hypotékou.

Pravidelný měsíční příjem jako nezbytnost

Je pochopitelné, že aby bylo možné úvěr schválit, je zapotřebí banku dostatečně přesvědčit o tom, že budete schopni splácet. Bankovní instituce tak po žadatelích vyžadují výpis příjmů. Příjmy se mohou skládat z příjmů ze zaměstnání, samostatně výdělečné činnosti nebo v některých případech i pronájmu nemovitosti.

růst peněz

Pokud se momentálně nacházíte v situaci, kdy nejste zaměstnání, ale spadáte do skupiny samostatně výdělečně činných, může pro vás být v některých případech problematické schvalování v bankách. Naštěstí řada nebankovních institucí přišla i s osvč hypotékou a je o poznání benevolentnější než ta v bankách.

Registr dlužníků

Pokud se žadatel v minulosti ocitl v situaci, kdy nebyl schopen dostát svým závazkům, jeho údaje budou s největší pravděpodobností figurovat v některém z registrů. Banky však žádosti od takových žadatelů nepřijímají!