Společnosti

Plast jako zabiják planety

Z médií, novin a každodenních rozhovorů s přáteli se na nás ze všech stran valí nové informace o navýšení spotřeby plastů lidskou rasou. Používáme ho všude. Na PET lahve, nádobí, obaly potravin, sáčky na svačiny do školy a práce, v kuchyni na přípravu jídla či úschovu surovin. Prakticky si život bez něj už nedokážeme představit. Pomalu, ale jistě se však pohřbíváme pod tunami této látky. A co je horší, neděláme peklo pouze sami sobě, ale také ostatním tvorům na této krásné planetě. Mořští živočichové jsou nuceni čelit plastovým vlnám v oceánech či na plážích a nezřídka kdy jsou jím doslova obaleni tak, že jim jakýkoli pohyb může činit velké obtíže.
znečištění ovzduší
Nemluvě o narušování ekosystému. Třeba takoví poustevníci. Ti si při růstu hledají stále nové a nové lastury, do kterých by se mohli schovat. Jenomže poustevníci nejsou samozřejmě schopni rozpoznat opravdovou ulitu od plastové lahve, tudíž se schová právě do ní. Mořští ptáci, kteří se jimi živí, jsou poté ohroženi pozřením těchto součástek.
Nejen pláže, ale i voda je znečištěna mikroskopickým odpadem. Nedávná studie ukázala, že naše pitná voda je tak znečištěna, že týdně do sebe přijmeme kolem tří gramů plastů. Z „čisté“ vody se tak stává nápoj smrti, jelikož toto zjištění jasně ukazuje, že starší či nemocní lidé si mohou nevědomky zadělat na nemalé zdravotní potíže. Čističky vod nejsou schopny z vody odstranit tak malé složky, tak silné filtry jsme zatím bohužel nevynalezli.
plastová láhev
Samotnou kapitolou je pak spalování a obecně zbavování se již nepotřených částí. Všichni moc dobře víme, že plasty při hoření vypouští do ovzduší škodlivé látky, které poté přispívají ke globálnímu oteplování, proto jsou za jeho pálení udělovány vysoké pokuty. Uvolňují zejména oxid uhličitý, nejvýznamnější skleníkový plyn vůbec. A globální problém je na světě.
Měli bychom se zamyslet nad tím, jak se ke své planetě chováme, a začít konečně jednat. Ze začátku by se však nemělo jednat o prudké a dlouhodobě neudržitelné změny, ale o ty menší. Například místo plastových sáčků používat ty bavlněné či síťované.