Společnost

Dobrá společnost


Je opravdu mnoho způsobů, jak se zabavit anebo s kým chodit do spoleÄnosti. A věřte mi, že v dneÅ¡ní dobÄ› to opravdu hodnÄ› důležité, abyste mÄ›li skvÄ›lé kontakty a spoleÄnost. Protože opravdu není nic horšího, než když se chytnete například Å¡patné spoleÄnosti anebo nÄ›Äeho podobného. A věřte mi, že mluvím z vlastní zkuÅ¡enosti. Tedy sice se to nestalo přímo mÄ›, ale stalo se to Älenovy rodiny, z Äehož mi je opravdu moc líto, protože můj bratranec vyrůstal sám a nemÄ›l žádné sourozence, tak se chytil bohužel Å¡patné party. A ta jeho parta jenom kouÅ™ila a popíjela alkohol a cigarety tam byly opravdu na denním pořádku.

Ráda se bavím.

Proto se ani nedivím, že je můj bratranec, kdy v té dobÄ› mÄ›l tÅ™ináct let, takže je opravdu hodnÄ› ovlivnitelný. Nejhorší ale na tom bylo, že právÄ› jeho máma, moje teta, na nÄ›j vůbec nemÄ›la žádný Äas. A to bylo hlavnÄ› z toho důvodu, že moje teta byla rozvedená naÅ¡la si nového partnera. Takže jeho máma mÄ›la Äerstvou lásku, takže se hlavnÄ› vÄ›novali sami sobÄ› a na dítÄ› už nemÄ›li Äas. Nakonec to vÅ¡echno dopadlo tak, že můj bratranec už v Å¡estnácti letech úplnÄ› odeÅ¡el z domu, protože ho stáhla opravdu ta Å¡patná spoleÄnost. Tady se každý musí uvÄ›domit, že musí se dítÄ› chránit, i když už je tÅ™eba starší a je tÅ™eba v pubertálním vÄ›ku, kdy je velice citlivé.

Dobrá spoleÄnost je důležitá.

A věřte mi, že dítÄ› v pubertálním vÄ›ku je opravdu hodnÄ› citlivé a každý ho dokáže jednoduÅ¡e zmanipulovat a dostat ho bohužel tam, kde ho che dotyÄný ÄlovÄ›k mít. Tady jde taky vÄ›tÅ¡inou o budoucnost dítÄ›te, spoleÄnost, ve které se pohybuje je tedy důležitá. Proto bych doporuÄila každé rodinÄ›, aby se zachovala opravdu skvÄ›le, aby udržovala dobré vztahy v rodinÄ› a scházela se s dobrou spoleÄností. Já sama jsem máma a opravdu si dávám záležet na tom, aby moje dítÄ› vyrůstalo v bezpeÄí a taky v dobré spoleÄnosti, aby mÄ›lo dobrou průpravu.